Výjezd čtenářek z Druzcova

Dne 2.8. navštívily čtenářky z Druzcova svůj oblíbený koutek -  restauraci na Semerinku. Věnovaly se diskuzi o  nově přečtených knihách z výměnného fondu  z Liberce i z fondu zapůjčeného z Osečné. Nedílnou součástí těchto posezení je i  chutné občerstvení. Za tuo akci patří dík Městskému úřadu v Osečné, kteý poskytuje finanční podporu a paní knihovnici Evě  Köhlerové.