O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas:

  • Navštivte akce, které pro Vás připravujeme.
  • Vychutnejte si klid v naší čítárně.
  • Přijďte si jen tak posedět a odpočinout, nebo přemýšlet a tvořit.
  • Naplánujte si setkání s přáteli a známými.

Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu.

Samozřejmě se můžete připojit k Internetu.

Podrobněji v sekci Služby.

S výběrem, obsluhou počítače i jakýmkoli jiným dotazem Vám rádi pomůžeme!

 

Knihovnictví v Osečné a okolí

21. září 1945 – v osvobozeném Podještědí zřízena městská knihovna v Osečné za vedení pana Františka Hovorky – místního obchodníka a později pana odborného učitele Josefa Copa.


1947 - od 1. září se škola stává školou národní …

stát hradí koupi knih do dětské a učitelské knihovny.


1950 - veřejnou obecní knihovnu vedl učitel Filip. Knihy jsou málo půjčovány, většinou dorostem a dětmi ze střední a národní školy.


1958 – knihovníkem místní veřejné knihovny je pan František Švandera a národní správce továrny Filisek.


1959 – od 22. dubna je instalována v místní knihovně výstava knih V.I. Lenina.


1960 – 3. října zemřel po delší nemoci místní knihovník soudruh František Švandera ve stáří 76 let. Knihovnické práce nadále provádí archivář pan Šlambora.


1962 – od 1. ledna je opět otevřena místní veřejná knihovna v Osečné. Novým knihovníkem je vychovatelka školní družiny paní Marie Fričová. Při půjčování knih jí pomáhá žákyně 8. tř. Alena Hlavatá. Půjčuje se jedenkrát týdně, a to v úterý od 16. 30.do 19.hod. Paní Fričová pracovala v místní knihovně do roku 1992.

 

Dětské oddělení knihovny


1992 – Knihovna – část dětská má výpůjční dobu v úterý od 14 do 18 hodin. Za rok 1992 ji navštívilo 521 dětí, půjčilo si 1954 knížek a 303 časopisů.
V dětské knihovně působí od roku 1990 p. Jarmila Bláhová (do roku 2001)

Část pro dospělé má výpůjční dobu v úterý od 16 do 20 hodin. Přišlo 549 návštěvníků, kteří si vypůjčili 2637 knih a 522 časopisů. Knihovnice p. Věra Machová (do roku 1997).


1993 – v knihovně je registrováno 92 dospělých a 60 dětí. Za rok 1993 navštívilo obě oddělení dohromady 1228 osob, vypůjčili si 3 765 knih a 823 časopisů.


1995 – Jako knihovnice začala 18.3.1995 pracovat paní Libuše Prokopová, učitelka Základní školy v Osečné.


2002 – knihovna otevřená v r. 2002 v zadním traktu obecního úřadu v č.p. 103 je využívána asi 140 členy a čítá asi 8 500 svazků včetně asi 2 000 dětských knih. Nyní rozšířila své služby na bezplatný přístup na internet. Do budoucna má obec koupit ještě jeden počítač na evidenci knižního fondu.


Dětská knihovna se přestěhovala a sloučila s knihovnou školní do nových prostor ve škole, kde se o provoz starají paní učitelka Lenka Stará a Eva Köhlerová, ale vedoucí knihovny je paní Libuše Prokopová. Finanční náklady pokryla dotace z programu VISK 3 (tj. veřejný informační systém knihoven.)

Zdroj: Obecní kronika Osečné, založena v r. 1945 Josefem Fričem, řídícím učitelem v Osečné)

2009 - V dětské knihovně je zapsáno kolem stovky dětí. Za rok 2008 se vypůjčilo 990 svazků a knihovnu navštívilo 987 návštěvníků.


 

Knihovna Druzcov

Současná knihovnice paní Eva Köhlerová podala svědectví o existenci knihovny v Druzcově, kterou převzala po paní Pabištové v roce 1973.

Knihovna se často stěhovala. Našli bychom ji postupně ve staré škole, v bývalém hostinci a nyní má útočiště v hasičské zbrojnici. V roce 2008 byla místnost v hasičské zbrojnici zvětšena a opravena.

V 80. letech za vedení knihovny paní Köhlerovou fungoval Klub mladých knihovníků, který pořádal výlety, sběry, výstavy apod. V této době postoupili mladí nadšenci i do celostátního kola knihovnické soutěže.

V poslední době knihovnu navštěvují hlavně místní starší čtenářky. Společně v prostorách knihovny oslavují životní jubilea, setkávají se, vyměňují si zážitky, besedují o knihách. Jednou ročně se vydávají na společný výlet.