Okamžiky z Druzcova

Nejen půjčování knih, ale též společné akce spojují naše druzcovské čtenářky. Na fotografiích jsou snímky z výletů na Lemberk, restaurace Semerink , obří sud  Libverda a posezení v knihovně.

           

Duší druzcovské knihovny je paní Eva Köhlerová. Své ovečky navštěvuje, roznáší jim knihy, pokud se  nemohou  do knihovny dostavit, pořádá  pro ně oslavy jejich životních výročí . Pravidelně obměňuje knihy z VF (výměnný fond) KVKLi a také z knihovny v Osečné.