Knihovna Osečná

Místní knihovna Osečná má více než 7000 titulů beletrie a naučné literatury. Další knihy jsou pravidelně obměňovány z výměnného fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci. Každoročně nakupujeme knihy  z vlastních zdrojů a rovněž je  dostáváme z centrálního nákupu KvkLi. Knihovna je plně automatizována, k dispozici je INtERNET , tiskárna a kopírka pro veřejnost. K dalším službám patří možnost objednat  knihy přímo z KVKli  i ostatních knihoven v republice, pomocí MVS (Meziknihovní výpůjční služba). Tato služba je využívána převážně pro objednávky odborné literatury.

Počet čtenářů se v současné době pohybuje okolo 90. Počet výpůjček se pohybuje  mezi 4000 až 4500 svazky za rok.

Poplatky se platí ročně za registraci a činí za osoby výdělečně činné 30 Kč a ostatní bezpříjmové skupiny platí 15 Kč.

Knihovnu vede od roku 1996  Mgr. Libuše Prokopová.