Ceník služeb

   

 

Základní registrační poplatek

 
Dospělí - výdělečné osoby 30 Kč
Důchodci, studenti, ženy na mateřské dovolené 15 Kč
   

 

Poplatky z prodlení - upomínky

 
1. upomínka 30 Kč
2. upomínka 60 Kč
3. upomínka 90 Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.